Duitsland wil tekort oogstpersoneel snel oplossen

Het dreigende tekort aan seizoensmedewerkers noopt de overheid tot onconventionele initiatieven, zei de Duitse landbouwminister Julia Klöckner vorige week. Afgelopen weekend werden meteen concrete stappen gezet.

Het Duitse landbouwministerie en de landbouwsector werken in hoog tempo aan voldoende beschikbaarheid van seizoenspersoneel om de oogsten binnen te halen. Grote delen van de sector zijn daarbij net als in Nederland afhankelijk van buitenlandse medewerkers. Polen, Roemenië en Bulgarije zijn de grootste ‘leveranciers’ van dit tijdelijke personeel, maar door de coronacrisis en de daardoor veroorzaakte reisbeperkingen dreigen de oogsten in het gedrang te komen. Ook de quarantaineverplichtingen en andere contactbelemmeringen zorgen bij de personeelsvoorziening voor beperkingen.

Informatie over seizoenswerkers bundelen

Het landbouwministerie en het ministerie van binnenlandse zaken in Berlijn hebben de handen ineengeslagen om het vervoer per vliegtuig van buitenlandse seizoenswerkers naar Duitsland mogelijk te maken, ondanks de vergaande, veelal op nationaal niveau ingestelde beperkingen. Afgesproken is dat landbouwbedrijven die op eigen initiatief personeel per vliegtuig uit het buitenland laten overkomen, informatie over de betreffende personen bundelen en aan de politie geven. De inreis en de behandeling van de formaliteiten kunnen dan versneld worden doorgevoerd, aldus de afspraak. Bij de gegevens gaat het om zaken als land van herkomst, namen en geboortedata, maar ook om informatie als vluchtnummer en aankomsttijd.

Horecapersoneel inschakelen voor seizoenswerk

Het landbouwministerie doet nog meer. Bewindsvrouw Julia Klöckner opperde vorige week al het idee om bijvoorbeeld werkeloos thuiszittend horecapersoneel in te schakelen bij de seizoensactiviteiten. Afgelopen weekend werd in samenwerking met de mechanisatiecoöperaties – de zogenoemde Bundesverband der Maschinenring – een online personeelsbemiddelingsplatform gelanceerd. Dit ging maandag 23 maart om 12 uur in de lucht. Het platform www.daslandhilft.de brengt het contact tussen boeren en die personen tot stand die op grond van de coronacrisis op non-actief zijn komen te staan. De boeren die werk via dit platform aanbieden, hoeven daarvoor geen registratiekosten te betalen. Ook is geen sprake van bemiddelingsprovisie. “Doel is een snelle, kosteloze en voor iedereen betrouwbare hulp en bemiddeling van mensen, die hulp nodig hebben en hulp willen bieden,” belooft het ministerie. Op het platform kan door belangstellenden op regionaal niveau worden bekeken waar en op welk land- en of tuinbouwbedrijf tijdelijk personeel wordt gezocht.

Wie in de landbouw helpen kan en wil, moet dat daarom doen en daarmee ook geld kunnen verdienen

Julia Klöckner, landbouwminister in Duitsland

Klöckner beklemtoont het belang van de oogsten. “Als in de landbouw handen ontbreken, dan gaat dat ons allemaal aan. Want gemiste oogsten kunnen niet meer worden ingehaald en wat niet in de grond komt kan ook niet geoogst worden. Wie in de landbouw helpen kan en wil, moet dat daarom doen en daarmee ook geld kunnen verdienen. Een win-win-situatie,” spoort Klöckner gedwongen thuiszittend personeel aan.

Bij de mechanisatiecoöperaties zijn volgens de informatie van het ministerie ruim 187.000 agrarische bedrijven aangesloten. Het Bundesverband der Maschinenring omvat 240 lokale mechanisatiestations, te vergelijken met private loonwerkers.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.