Skip to content

Gezondheidsclaims doen het altijd goed, maar kloppen ze ook?

Gezondheid is het allerbeste verkoopargument in de foodsector. Geen wonder dat er veel onderzoek gedaan wordt om gezondheidsclaims te onderbouwen.

gezondheidsclaims

Foto: Canva

Gezondheid is het allerbeste verkoopargument in de foodsector. Geen wonder dat er veel onderzoek gedaan wordt om gezondheidsclaims te onderbouwen.

Is een biologisch product voedzamer dan een gangbaar? Hoe graag bio-liefhebbers dat ook willen, het is nog steeds niet aangetoond. Dat bevestigt het Voedingscentrum, neutraal voorlichtingsinstituut voor voeding en gezondheid. Er is wat betreft voedingswaarde geen verschil tussen bio en gangbaar. Wel heb je bij gangbare producten meer kans op residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Daarvoor geldt een maximumnorm. NVWA ziet erop toe dat die niet overschreden wordt. Bij bioproducten komen deze residuen niet of nauwelijks voor.

Producten met meer voedingswaarde

En hoe zit het met andere ‘alternatieve’ landbouwmethoden? De laatste tijd druppelen nieuwe onderzoeksresultaten binnen over de relatie voedingswaarde en productie- of teeltmethode. Een daarvan concludeert heel voorzichtig dat regeneratieve landbouw (verzamelnaam voor alle mogelijke vormen van ‘duurzame’ landbouw) over het algemeen producten oplevert met meer voedingswaarde.

Het begrip regeneratief heeft nogal verschillende invullingen

Dat gaat er in als een preek in een ouderling, in bepaalde kringen. Maar is het wel zo? De publicatie is nogal dun, zo blijkt. Een paar resultaten: meer vitamine C in tomaten die niet te veel (!) water hebben gekregen en meer zink in rijst die organische mest heeft gekregen. Met daarbij de vermelding dat het begrip regeneratief nogal verschillende invullingen heeft. Het is niet één welomschreven methode, je kunt er alle kanten mee op.

Kortom, boterzacht deze claim en dit onderzoek. Zoiets veroorzaakt alleen maar ruis. Als regeneratieve landbouw echt zo geweldig is, heeft het geen vage gezondheidsclaims nodig om door te breken.

Snel delen

Afbeelding
Johan Oppewal

chef-redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin