Ingenieurs: meer inzet op technologie in voedingsketen nodig

Melkvee op de 'Floating Farm' in Rotterdam krijgt reststromen uit supermarkten bijgevoerd. - Foto: ANP
Melkvee op de 'Floating Farm' in Rotterdam krijgt reststromen uit supermarkten bijgevoerd. - Foto: ANP

De voedselketen moet meer gebruikmaken van technologie en innovaties om de uitstoot van methaan en stikstof en het energieverbruik te verminderen. Dat stelt het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) in een advies aan informateur Herman Tjeenk Willink.

Bij het KIVI zijn 18.000 Nederlandse ingenieurs aangesloten. In het advies aan informateur Herman Tjeenk Willink bepleit het KIVI de vastlegging van CO2 in de bodem en de natuur.

Reststromen beter benutten

Ze willen een omschakeling van ‘het huidige lineaire landbouwsysteem naar een duurzaam circulair landbouwsysteem’, waarbij reststromen beter worden benut en de uitstoot naar lucht en water worden beperkt. “Voor kringlooplandbouw is het onvermijdelijk dat we overschakelen op een duurzame voeding op overwegend plantaardige basis, waarbij technologie kan worden toegepast ten behoeve van de productie van nieuwe eiwitrijke voedingsmiddelen.”

Duurzame voedselproductie moet gekoppeld zijn aan verbetering van de voedingsgewoonten. “De huidige pandemie van overgewicht kan niet los worden gezien van ons huidige systeem van voedselproductie.”

Kennisniveau op ministeries

De ingenieurs beperken zich tot technologisch gerelateerd beleid. Op dat terrein komt het ‘regelmatig voor dat besluiten niet uitvoerbaar blijken of niet het beoogde effect sorteren.’ Dat is voor het KIVI reden om op te roepen het kennisniveau op de ministeries te verhogen.

Ministeries moeten meer kennis in huis halen, vinden de ingenieurs. Als er te weinig kennis op een departement is, moet er onafhankelijk en deskundig technisch-wetenschappelijk advies worden ingewonnen bij gerenommeerde instituten als TNO, RIVM of Deltares. De wetenschappelijke adviezen mogen niet ondergeschikt zijn aan politieke afwegingen, stelt het KIVI.

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.