Noorwegen en VK bereiken nieuw handelsakkoord

07-06 | |
Vlag van Verenigd Koninkrijk. Foto: Canva
Vlag van Verenigd Koninkrijk. Foto: Canva

Noorwegen heeft samen met IJsland en Liechtenstein een vrijhandelsakkoord bereikt met Groot-Brittannië.

Dat blijkt uit een mededeling van de regering in Oslo. Volgens de Noren is het akkoord, afgezien van het EER-akkoord met de EU, de omvangrijkste vrijhandelsafspraak die het Scandinavische land ooit heeft gesloten. Voor de food- en agrisector is het van groot belang. Met het akkoord is weliswaar niet dezelfde vrijheid van verkeer van personen, goederen en kapitaal bereikt als in de periode voor de brexit, maar is wel de basis gelegd voor een verdere ontwikkeling van de economische samenwerking en zijn de voorwaarden minstens even goed als die eerder tussen de EU en Groot-Brittannië tot stand kwamen.

Afzet van visproducten

“Groot-Brittannië is na de EU de belangrijkste markt voor Noorwegen. In alleen 2020 exporteerden Noorse bedrijven voor bijna NOK 135 miljard naar het Verenigd Koninkrijk (VK), terwijl de import NOK 42 miljard bedroeg”, aldus de Noorse regering. Omgerekend gaat het daarbij om resp. circa € 13,5 miljard en € 4,2 miljard. Het VK is voor de Noren onder meer en met name ook van belang voor de afzet van visproducten. De Britten hebben onder meer belang bij de export van hoogwaardige voedingsproducten. Noorwegen heeft een kapitaalkrachtige burgerij die bereid is hoge prijzen te betalen, zo werd eerder geschreven door Britse media.

Noors landbouwbeleid

Aanvankelijk was er bij de onderhandelingen tegenstand van de zijde van de Noorse landbouw en voedingsindustrie, die vreesde op veel punten het onderspit te moeten delven in de concurrentie met de Britten. De landbouw was het voornaamste pijnpunt dat in 1994 leidde tot een Noors nee bij het referendum over aansluiting bij de Europese Unie. Noorwegen voert sindsdien een eigen landbouwbeleid, waardoor op een reeks voedingsproducten uit de EU tol wordt geheven of importquota gelden. Omgekeerd geldt dat ook voor Noorse voeding met de bestemming EU. Wel kwam er het verdrag van de Europese Economische Ruimte (EER), het akkoord over vrij verkeer van personen, goederen en kapitaal met de EU enerzijds en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein anderzijds.

Lees meer over brexit en de gevolgen voor de agrifoodhandel op deze themapagina

Verseput
Wim Verseput Freelance redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.