Doorgaan naar artikel

Vijf nieuwe risico’s bedreigen agrifoodbedrijven

Agrifoodbedrijven moeten meer kosten maken, onder andere om zich aan te passen aan veranderende eetgewoonten. - Foto: ANP

Agrifoodbedrijven moeten meer kosten maken, onder andere om zich aan te passen aan veranderende eetgewoonten. - Foto: ANP

De agrifoodsector krijgt volgens kredietverzekeraar Euler Hermes te maken met vijf risico’s die de operationele kosten van agrifoodbedrijven omhoogduwen.

Daardoor zet de trend van terugnemende winstgevendheid van foodbedrijven wereldwijd door. Die waarschuwing geeft kredietverzekeraar Euler Hermes in een rapport.

Winstgevendheid agrifoodbedrijven gehalveerd

Euler Hermes verwacht dat de nieuwe risico’s zorgen voor een verslechtering van de operationele marge van de hele agrifoodindustrie tot 9% in 2020, waar dat in nog 10,2% was. De operationele kosten uitgedrukt als percentage van de omzet zullen met 1,4 procentpunt stijgen tot 21,8%, van 20,4% in 2015. Dit is een grotere stijging dan de stijging van de omzet. Volgens de verzekeraar is de winstgevendheid van foodbedrijven de afgelopen vijf jaar bijna gehalveerd en waren er wereldwijd veel grote faillissementen.

Volgens Euler Hermes zijn er vijf belangrijke risico’s die de operationele kosten van agrifoodbedrijven omhoogduwen:

1. Ten eerste zijn er kosten die gemaakt moeten worden om aan te passen aan veranderende eetgewoonten. Zo willen consumenten gezonder en voor het milieu minder belastend voedsel.

2. Daarnaast moeten agrifoodbedrijven kosten maken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

3. Het derde risico dat de verzekeraar vaststelt is het toenemend aantal aanpassingen en maatregelen in handelsbeleid. Dat maakt dat agrifoodbedrijven hun aanvoerketens moeten aanpassen.

4. Ook krijgen bedrijven te maken met stijgende loonkosten. Een bedreiging, aangezien de huidige loonkosten al voor 11% deel uitmaken van alle operationele kosten, aldus de verzekeraar.

5. Ten slotte noemt Euler Hermes de stijging van grondstofkosten die bedrijven niet kunnen doorberekenen aan de retail. Het ontbreken van de ‘macht’ om kosten door te berekenen, hangt volgens de kredietverzekeraar aan het hoge concentratieniveau in de retail. Dit bevordert stevige prijsconcurrentie tussen leveranciers, die geen andere keuze hebben dan mee te gaan.

Lees meer over

Snel delen

Carolien Kloosterman
Carolien Kloosterman

Voormalig redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin